SYSTÉM SOUTĚŽE

Golf Experience Tour je amatérská golfová tour skládající se z turnajů jednotlivců.

Na každém turnaji jsou vyhlašovány výsledky ve společných kategoriích. Hráči jsou rovnoměrné zastoupeni v jednotlivých kategoriích.

“MISTŘI” – stableford s plným vyrovnáním
“ŠAMPIÓNI” – stableford s plným vyrovnáním
“RANAŘI”  – stableford s plným vyrovnáním

První tři hráči v každé kategorii obdrží věcné ceny. Dále budou odměňováni vítězové vložených soutěží.

Na závěrečném turnaji jsou vyhlášeny výsledky celé Tour. Podmínkou pro hodnocení v celé Tour je odehrání alespoň 5 turnajů. Celkové hodnocení bude provedeno následovně:  Do celkového hodnocení hráče bude započteno 5 nejlepších výsledků z celé Tour (netto stablefordové body) a bude proveden jejich aritmetický průměr.  Tento výsledek je rozhodují pro celkové umístění. Při rovnosti bodů rozhoduje o vítězi nižší HCP, lepší výsledek v posledním turnaji, nebo los.

Pro první tři celkové vítěze jsou připraveny hodnotné ceny, jednou u nich je luxusní postel od společnosti NATY NATY v hodnotě 75.000 Kč.  Dle podmínek partnera této ceny však případnou výhru nemůže získat hráč, který již postel získal v předchozích letech na turnajích naši tour. V případě, že se umístí na 1.místě, bude mu postoupena hlavní cena za druhé místo.

Nebude-li hráč, který se umístí na prvních třech místech, přítomen slavnostního vyhlašování, automaticky o výhru přichází( nikoliv o pohár)  a cena se postupuje hráči, který se umístil v pořadí hned za ním. Toto pravidlo platí i pro celkové hodnocení.

PRAVIDLA TOUR

Registrace hráčů:

Všichni účastníci turnaje jsou povinni dodržet termín uzávěrky registrace.
V případě, že termín registrace nedodrží, pořadatel má právo jej do turnaje nezařadit.

Odpaliště:

Vždy v den turnaje se u registrace ujistěte, zda nedošlo ke změně propozic. Pokud nebude uvedeno jinak, muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených odpališť.

Zaměřovací systém:

Zaměřovací systémy je povoleno používat.

Golf Buggy:

Autíčka jsou povoleny pouze hráčům, kteří předloží lékařskou zprávu, či hráčům nad 65 let . Hráči si autíčko hradí sami. Pokud autíčko použije ke hře hráč, který nemá zdravotní omezení, v případě umístění o výhru automaticky přichází.

Vyhlašování výsledků kategorií:

Pokud hráč, který se umístil na stupni vítězů, není přítomen slavnostního předání cen, automaticky o výhru přichází a výhra (kromě poháru) se postupuje hráči, který se umístil v pořadí hned za ním. Není možno jmenovat ani zástupce, který by cenu převzal.

Vyhlašování výsledků vložených soutěží:

Pokud hráč, který se umístil na stupni vítězů, není přítomen slavnostního předání cen, automaticky o výhru přichází a výhra se postupuje hráči, který se umístil v pořadí hned za ním. Není možno jmenovat ani zástupce, který by cenu převzal.

Losování jamek – cannon start:

Před zahájením turnaje se veřejně losují jednotlivé jamky, pokud pořadatel z důvodu průchodnosti hřiště neurčí jamky předem.
Generální a hlavní partner turnaje mají přednostní právo na výběr jamky.

HRAJEME DLE PRAVIDEL GOLFU, SOUŤĚŽNÍHO ŘÁDU ČGF A MÍSTNÍCH PRAVIDEL.
SAMOZŘEJMOSTÍ JE DODRŽOVÁNÍ „GOLFOVÉ ETIKETY“.

Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9